CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL LLOC WEB

Club Patí Folgueroles - clubpatifolgueroles.cat

Club Patí Folgueroles amb domicili al Carrer Bisbe Torres i Bages, 16 de Folgueroles (08519)  amb CIF G65810327 representada per Guiu Riera  en qualitat de president posa a disposició al seu lloc web clubpatifolgueroles.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web del Club Patí Folgueroles per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a  l'USUARI en el lloc web  clubpatifolgueroles.cat en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un USUARI introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

L'accés al lloc web de del Club Patí Folgueroles implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot oment les presents condicions generals.

 

PRIMERA. - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1 - La utilització del lloc web del Club Patí Folgueroles no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, a no ser que l'USUARI desitgi rebre informació addicional mitjançant la complementació del  formulari bàsic de contacte, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc.

Expressament el Club Patí Folgueroles prohibeix els següents:

1.1.1. - Realitzar accions que puguin produir al lloc web o a través d’aquest per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de del Club Patí Folgueroles o a tercers.

1.1.2. - Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing").

1.2. - El Club Patí Folgueroles podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals -veure clàusula cinquena-.

SEGONA. - CONTINGUTS. 

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1. - El Club Patí Folgueroles utilitzant fonts internes i externes de tal manera que el Club Patí Folgueroles únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2. - Tercers aliens a, el Club Patí Folgueroles bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web o a notícies d'altres llocs dels que no és titular el Club Patí Folgueroles. El Club Patí Folgueroles en cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links. L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web al lloc web del Club Patí Folgueroles no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

2.3. - El Club Patí Folgueroles es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web.

TERCERA. - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Vic renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

QUARTA.

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. El Club Patí Folgueroles podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part  del Club Patí Folgueroles.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Club Patí Folgueroles informa que les dades recollides en el formulari de contacte d'aquest lloc web són tractades amb el màxim de confidencialitat. Seran utilitzades únicament per a respondre a les peticions d'informació  que es puguin sol·licitar. No seran enregistrades en cap fitxer ni cedides a tercers sense el consentiment dels interessats.

Contacte amb nosaltres

MAIL: clubpatifolgueroles@fecapa.cat

Localització